Membrii de Board

 

Ian Feldman

Președintele Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii

Stela Petrușca

Directoare adjunctă a Centrului Republican pentru Copii și Tineret „Artico”

Iurii Salko

Pictor, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova,
membru al Uniunii Artiștilor din Ucraina.

Natalia Șciuchina

Doctor habilitat în drept, expertă în drepturile omului

Igor Ciurea

Coordonator al Comitetului Consultativ al Adolescenților și Tinerilor al ONU Moldova;
Director Dezvoltare Instituțională al Centrului "Pro Bono"